24 Şubat 2016 Çarşamba

Borsada Bir Hisse Senedinin İşlem Görmesi için Ne Gerekiyor?

Anonim şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler kendilerine gelir elde etmek amacıyla hisse senetleri çıkartırlar. Çıkarılan hisse senetleri üzerine işlem yapan yatırımcılar şirket ile ortaklık bağı kurmuş olur. Bu ortaklığın hisse senetleri üzerinden kurulması içinde payların borsaya katılması gereklidir. Borsaya katılım içinde hisse senetlerinin bazı aşamalardan geçmiş olması gerekiyor.


Şirketin Kendi İçerisinde Çalışma Grubu Oluşturulması


Şirketin halka arzına karar verdikten sonra bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için bir çalışma grubu oluşturarak başlayabilir. Bu grup işlemlerde gerekli evrakların temin edilmesi ve takibi ile ilgilenir. Bu işlemler için danışmanlar seçilir. Sermaye Piyasası mevzuatına göre gerekli finansal tablolar hazırlanır. Bu finansal tabloların ve raporların hazırlanmasında yapılacak olan denetim için bağımsız denetim şirketlerinden biri seçilerek şirket seçilir. Bunların denetimleri tamamlanır ve denetim raporu hazırlanır. Aynı zamanda halka arz fiyatları belirlenir. Bu aşamada oldukça önemlidir. Şirketin kendi genel kurulunda da değişiklikler yapması gereklidir.


Borsa İstanbul ve SPK’ya Başvuru


Yapılan bütün çalışmalar sonucunda hazırlanan evraklarla birlikte, halka arz belgesinin onaylanması için SPK’ya başvuru yapar. Pazar içerisinde işlem görmek içinde Borsa İstanbul'a başvuru yapar. Başvuru yaptıktan sonra değerlendirme sürecini bekler. Değerlendirme süreci sırasında eksik belgeler ya da bilgiler varsa bunlar tamamlanır. Değerlendirme süreci bittikten sonrada, uzmanlar tarafından inceleme yapmak için şirkete gelinir.

Tanıtım Faaliyetleri


Tanıtım faaliyetlerini de Borsa İstanbul’a ve SPK’ya başvuru sırasında gerçekleştirmesi daha mantıklı olacaktır. Tanıtımlardaki amaç olabildiğince fazla yatırımcıya ulaşmaktır. Bu işlem sayesinde şirketi yurtiçi ve yurtdışı her piyasada tanıtmanız önemlidir. Bunun için kullanabileceğiniz birçok seçenek mevcuttur. Bunlar içerisinde gazeteler, televizyonlar, internet ve dergileri kullanabilirsiniz.


Borsa İstanbul ve SPK Şirket İncelemeleri


Evraklarınız içerisinde eksiklik olmadığı takdirde, şirketin tüm birimlerine Borsa İstanbul ve SPK yetkililerince inceleme başlatılır. Bu incelemeler birçok nedenden dolayı çeşitlilik gösterebilir. Temelde ise beyan edilen finansal ve finansal olmayan veriler incelenir. Uzmanlarca şirket içerisinde incelenmesi gereken her şeyin incelenmesi ve doğruluğu tespit edildiği takdirde sıradaki işleme geçilebilir.


Hisse Senetlerinin Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşuna Müracaatı


Uzmanlar tarafından yapılan araştırmada bir sorun görülmemesi ile birlikte Merkezi Kayıt Kuruluşuna müracaat gerçekleştirilir. Burada hisse senetleri şirket adına kaydedilir. Aynı şekilde hisse senetlerinin korunması amacıyla Takasbank’a da kayıt için müracaat edilir.


Hisse Senetlerinin Halka Arzı


SPK’ya yapılan başvuru incelenerek bir sıkıntı görülmemesi karşısında halka arz gerçekleştirilebilir. SPK yönetmeliğine uygun bir şekilde, bir aracı kurum ya da konsorsiyum tarafından satış duyurusu yapılır. Bu duyurunun tarihleri ve kuralları bellidir.

Satış Sonuçlarının Bildirilmesi


Halka arz tamamlandıktan sonra satış işlemleri gerçekleşir. Satış işlemleri gerçekleştikten sonra aracı kurum, halka arza ilişkin satış sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan ederek, Borsa İstanbul ve SPK’ya bildirir.


Kotasyona Alınması ve İşlem Görmesi


Kotasyon; borsada devamlı işlem görecek olan kıymetli evrakların, borsa şekil ve şartlarına uygun olarak pazar kaydına alınmasıdır. Borsalarda hisse senetlerine sahip olan yatırımcılar ortaklık ve alacaklılık hakkı kazanır. Piyasa içerisine kote edilmeyen hisse senetleri de kot dışı pazarlarda işlem görür. Borsa içerisinde bulunan her bir hisse senedi sahibine eşit haklar verir. Şirketler hisselerini iki çeşit kote edebilirler.

Tam kotasyon; hisse senedi piyasa içerisinde tamamının kote edilmesidir. Kısmi kotasyon; hisse senetlerinin piyasa içerisinde sadece işlem görülmesi istenen kısmının kote edilmesidir. Kote edilen şirketin hisseleri borsa içerisinde işlem görmeye başlar. Kotasyon yapan şirketler; hisse senetlerinde likidite yaratma, finansal destek yaratma, kurumsallaşma, kredibilitenin artması ve globalleşme açısından değerler kazanmaktadır. Böylelikle şirketlerini dünya çapında tanıtma ve işlem hacimlerini artırma seçeneği doğar. Şirketin karlılığının artması da bunlar sonucunda beklenebilir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder