28 Ocak 2016 Perşembe

Halka Arz Nedir? Neden ve Nasıl Yapılır?

Yatırım piyasaları içerisinde olan borsada, en çok işlem gören yatırım araçları kıymetli evraklardır. Özellikle hisse senetlerinin getirilerinin uzun vadede yüksek olması, yatırımcıların bu araçlara talebini artırmaktadır. Tam nedeni olmasa da yatırımcıların bu talebine karşılık kendi paylarının da işlem görmesini isteyen şirketler, halka arz yöntemiyle paylarını piyasaya sunarlar.

Halka Arz Nedir?


Şirket paylarının piyasalar içerisinde işlem görmesi için çağrı ve ilan yoluyla satışının açıklanmasına halka arz denir. SPK tanımına göre; sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulması, halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesi, hisse senetlerinin borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem görmesi, halka açık anonim ortakların sermaye artırımları dolayısıyla paylarının ve hisse senetlerinin satışı denilmektedir.


Halka arz işlemine konu olabilecek araçlar kıymetli evraklardır. Şirketlerin kendi paylarını halka arz edebilmeleri için bazı özellikleri taşıması gerekmektedir. Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve bazı kamu kuruluşlarının özellikleri halka arz işlemleri yapmalarını sağlayabilmektedir.

Halka Arz Neden Yapılır?


Şirketlerin yürüttüğü işlemleri sürdürebilmesi için kaynak zenginliğine ihtiyaç duyar. Bu kaynakların oluşumunu farklı yönlerden gerçekleştirebilir. Şirketlerde bu kaynakların edinilme şekli üç yolla gerçekleşir. Bunlar; öz kaynaklar, şirketin faaliyetlerinden elde ettiği kaynak ve yabancı kaynaklardır. Halka arzın yapılması için birçok sebep varken, başlıca sebep kaynak ihtiyacını karşılamaktır. Kaynak ihtiyacı ve diğer sebepleri biraz inceleyelim.

Finansman Sağlamak için Halka Arz


Şirketlerin finansman kaynaklarına katkıda bulunma arayışında, halka arz yöntemi gelir. Bunun sebebi ise halka paylarını sunan şirketin belli bir vadede sabit ödemelerinin olmaması, şirket için bir alternatiftir. Halka arz edilen paylar sayesinde elde edilen gelirler, yeni bir faaliyete neden olmaktadır. Bu durumda şirketin karlılığını artırabilmektedir. Payların yaşadığı olumlu gelişmeler, daha çok pay çıkarılmasına ve daha çok gelir sağlanmasına, sonucunda da daha çok projeler gibi faaliyetlerde bulunulmasına sebep olur. Böylelikle zincirleme olarak şirketin karlılığı artar. Ülkemizde şirketler için sermaye yetersizliği, genelde şirketlerin karşılaştığı sorunlardandır. Bu sorunu ortadan kaldırarak şirketin hedeflerine ulaşması, şirketin karlılığını artırabilmektedir. Böylelikle şirketlerin halka arza gitmesinin en önemli sebeplerinden biri şirket gelirlerine katkı sağlamak içindir.

Tavsiye İçerik: Hisse Senedi Değerlemesi Nasıl Yapılır?

Mali Durumu Güçlü Hale Getirmek


Şirketin halka açılmasından sonra katkı sağlanması beklenen gelir, mali tablolara da yansımaktadır. Şirkette meydana gelen gelir artışı, borçların ödenmesi gibi seçeneklere de yarar sağlayacağından, şirketin alacak ve borç durumunun düzenlenmesine neden olur. Şirket bilançolarında iyileşmeler görülmektedir. Bu durumda şirketin mali durumunun güçlendiği anlamına gelmektedir.

Şirkete Likidite Sağlaması


Şirketin değerinin piyasalar içerisinde değerlendirilmesi sağlanıyor. Çünkü şirket payları piyasalar içerisinde değerlenirken, piyasa katılımcılarının arz ve talebine göre belirlenir. Bu durumda şirketin şeffaf bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.

Önerilen İçerik: Hisse Senedi Yatırımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Şirketin Tanınması


Halka arz edilen yatırımcılar, piyasa içerisindeki tüm katılımcılara ulaşma seçeneğini yakalar. Halka arz yapılırken ulaştığı kitle sayısı artıyor. Piyasalar içerisinde işlem görmeye başlaması, şirketin hisselerinin analizlerinin yapılmasını sağlar. Bu durumda analistler tarafından değerlendirilmesini ve şirket hakkında yorumlar yapılmasını sağlar. Böylelikle daha fazla kitleye şirketin ismi taşınabilir. Halka arz edilen şirketin piyasa, medya ve analistler tarafından farkındalığı arttırılır.

Artı Finansman Kaynakları ve Kredibilite Artışı


Şirketin halka açılmasıyla birlikte finansman kaynağının geldiğini düşünen müşteriler ve tedarikçiler tarafından olumlu düşüncelere sahip olunur. Mali kaynağın ek olarak sağlanması ile şirkete güven artar. Böylelikle banka gibi kurumlardan kullanabilecekleri kredi rakamlarına olumlu katkılarda bulunur. Bu durumda karşısında da şirket için kullanılabilecek, artı finansal kaynaklar elde edilebilir.

Şirketin Kurumsallaşması


Halka açılmak isteyen şirketler belli yönetmelikleri yerine getirmek zorundadır. Bu yönetmelikler doğrultusunda bazı denetlemeler, raporlar ve bilgilendirmeler artar. Bunun sonucunda da şirket içerisinde disiplin ortamı oluşur. Yapılan tüm denetimler, raporlamalar ve bilgilendirmeler sonucunda şirketin kurumsal kimliğe ulaşması kolaylaşır.

Nitelikli İş Gücüne Ulaşma Kolaylığı


Şirketin halka açılmasından dolayı, şirket hakkında daha olumlu düşüncelere sahip olan iş gücü kesiminden talepler daha çok olur. Halka arz olmuş şirketlerde ücretlendirme politikalarının farklı olması yani ücretlerinin belli bir kısmının pay olarak verilmesi gibi seçenekler ile hem çalışanların şirkete olan bağlılığının artırılması hem de performanslarının artırılması hedeflenmektedir. Böylelikle çalışanların nitelikli olması, şirket için daha çok özen vermesi ve şirket menfaatleriyle çalışanların menfaatlerinin örtüşmesi sağlanabilmektedir.

Şirket Kurucuları ve Ortaklarına Sağladığı Faydalar


Halka açılan şirketlerin kurucuları ve ortaklarına sağladıkları faydalar; değer artışı, daha az pay satışı ve çıkış stratejisi olarak sıralayabiliriz. Bunların sonucunda şirketin kurucuları ve ortaklarında da olumlu gelişmeler yaşanır.


Halka Arz Nasıl Yapılır?


Halka arz yöntemine başvurmak isteyen şirketler, bu açılımı iki şekilde yapabilmektedir. Bu yöntemler portföyden satış ve sermaye artırımıdır. Portföyden satış; mevcut payların halka arzı da denilen bu yöntem, daha önceden halka sunulmuş payların tekrar halka arz edilmesidir. Sermaye artırımı; yeni pay ihracatı da denilen yöntem, beli şekil ve şartlar doğrultusunda sermaye artırımı yapılır ve paylar halka sunulur. Bu iki yöntem birliktede kullanılabilmektedir. Halka açılma işleminde belli bir mevzuata uyulma zorunluluğu vardır. Bir şirket paylarını halka arz etmek istiyorsa gerçekleştirmesi gereken durumlar aşağıdaki gibidir.

Ön Hazırlık


Halka arzına karar veren şirket, öncelikle bir aracı kurumla anlaşma yapar. Aynı zamanda şirket için gerekli olan denetlemeler ve raporlamaların hazırlanma sürecini işleme koyar. Gerekli denetimler, raporlamalar ve hazırlıklar tamamlandıktan sonra sermaye piyasası mevzuatına uygun hale gelmesiyle Kurul’a başvuru gerçekleştirilir. Kurul’dan gelen uygun görüş sonucunda şirket yönetim kurulunun da onayı alınır.

Borsaya Başvuru


Borsanın istediği bilgi ve belgeler hazırlanarak, payların Kurul kaydına alınmasıyla birlikte borsaya başvuruda bulunur. Payların halka arz edilmesi sonrasında borsaya kote edilmesi ve borsada işlem görebilmesi için başvurusunu gerçekleştirir.

Borsa ve Kurul Tarafından İncelemelerin Gerçekleştirilmesi


Yapılan başvuru sonucunda verilen bilgi ve belgeler doğrultusunda, Kurul ve borsanın uzmanları tarafından ziyaretler gerçekleştirilir. Firmanın tüm üretim, fabrika, merkez ofislerin ziyareti gerçekleştikten sonra uzmanlar tarafından raporlamalar oluşturulur. Bu raporlar belli mercilere sunularak sonuçlanması beklenir.

Kurul’a Görüş Gönderilmesi


Şirketin ziyaretine gelerek, yerinde incelemeler yapan uzmanlar tarafından hazırlanan raporlar değerlendirilir. Şirket paylarının borsada işlem görüp göremeyeceği konusunda kararlar alınır. Sonrasında alınan kararlar Kurul’a ulaştırılır. Sonrasında kurul tarafından halka arz izahnamesi yazılır. Şirketin payları da kurul tarafından kayıtlara alınır.

Önerilen İçerik: Borsa Nasıl ve Nereden Öğrenilir?


Payların Halka Arz Edilmesi


Kayda alınan paylar sonucunda şirketin borsada işlem görebildiğine ve halk açıldığına dair Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanı yapılır. Böylelikle şirketin payları, borsa içerisinde satış işlemlerine başlanabilir.

Bu işlemler sonucunda halka arz prosedürleri tamamlanmış olur ve şirket payları piyasa içerisinde değerlerini belirlemeye başlar. Şirketin karlılık getireceğini düşünen yatırımcılar, şirket hisselerini satın alarak şirket finansal kaynaklarına gelirler sağlamaya başlar. Aynı şekilde yatırımcıda şirketin başarılı işlemleri karşısında, hem payının değeri üzerinden hem de yılsonunda açıklanan karlılık oranı üzerinden gelirini elde eder.

Borsayı Etkileyen Makro Ekonomik Veriler Nelerdir?

Borsa içerisinde bulunan yatırım araçlarının fiyatları, arz ve talebin karşılaşmasıyla oluşmaktadır. Arz ve talep yani piyasa katılımcıları, bu fiyatların oluşmasını sağlarken araştırmalar yapar. Araştırmaları karşısında her katılımcının yorumu ve etkilenme durumu farklı olur. Bu düşünce ve yorumlarla piyasada işlem yapanlar, fiyatların oluşmasını sağlamaktadır. Katılımcıların etkilendiği böylelikle borsa fiyatlarının belirlendiği yani borsanın etkilendiği makro ekonomik veriler mevcuttur.

Önerilen İçerik: Borsa Neden Dalgalanır?

Makro ekonomik veriler temel analiz yönteminin araştırma konusuna girmektedir. Bu verileri bildiğinizde ve araştırmalarını gerçekleştirdiğinizde, temel analiz yöntemini kurmuş olursunuz. Ekonomide yaşanacak gelişmeler borsa fiyatlarında, sert iniş ve çıkışlara neden olabilir. Bu sebeple makro ekonomik verilerin araştırılması, fiyatlar üzerinde etkileme yönünün belirlenmesine yardımcı olabilmektedir.

Makro ekonomik veriler ülkede ve dünyada yaşanan gelişmeleri kapsar. Ülke içerisinde yaşanan finansal krizler, faiz oranları, merkez bankası beklentileri ve açıklamaları, siyasi otoriteler ve sosyal olaylar borsa piyasasını etkileyebilmektedir. Bu faktörlerde yaşanan gelişmeler piyasa içerisinde dalgalanmalara neden olur. Bu dalgalanmaların seyrinin hangi yönlerde olacağını, oluşan durumlara göre yorum yaparak karar verirsiniz. Piyasa içerisinde pozisyon açtığınız yatırım aracının fiyatı yüksekken, bu durumlardan birinde yaşanan gelişmeler, anlık düşüşüne neden olabilir. Bu nedenle bu olayların araştırılması ve takibi önemlidir.


Makro ekonomik veriler dediğimizde ulus kavramının yanında birde uluslararası düzeyde etkileşimler mevcuttur. Dünya ekonomilerine yön veren gelişmiş ülkelerin yaşadığı durumlarda, borsa piyasası üzerinde etki etmektedir. Gelişmiş ülkelerde aynı şekilde yaşanan siyasal ve sosyal durumlar, faiz oranı açıklamaları, enflasyon, savaşlar, merkez bankalarının beklentileri ve açıklamaları önem arz etmektedir. Özellikle FED politikalarının, açıklamalarının araştırmacısı ve takipçisi olmakta fayda vardır. ABD ekonomisinin yönelişi de borsa fiyatları üzerinde etkili olacaktır.

Ulus ve ulusal düzeyde yaşanan işsizlik, doğal afetler gibi durumlarda yatırım araçlarının fiyatlarını değiştirmektedir. Bunun yanında ülkeler arasındaki ticari ve sosyal ilişkiler önemlidir. Bu durumlarda yaşanan anlaşmazlıklar ya da anlaşmalar olumlu veya olumsuz olarak etkisini gösterebilmektedir. Dünya ilişkileri de bu yönden etkili olmaktadır. Bu ilişkilerin yaşadığı durumlar karşısında, piyasa katılımcıların etkilenme durumuna göre fiyatlar yön değiştirmektedir.

Ekonomiye etki eden her türlü olay ve durum, piyasalar üzerinde de etki yaratmaktadır. Ekonomiyi oluşturan faktörlere baktığımızda da; gayri safi milli hasıla, faiz oranları, dış ticaret dengesi, enflasyon, bütçe açıkları, döviz kurları gibi etmenlerde fiyatlar üzerindeki değişimlerin yaşanmasına neden olabilmektedir.


Bunun yanında yatırım araçlarında yaşanan durumlar, birbirlerini de etkileyebilmektedir. Bu sebeple diğer yatırım araçlarında yaşanan olumlu ya da olumsuz değişimler hakkında fikrinizin olması önemlidir. Bu değişimleri kendi yatırım aracınız üzerinden değerlendirmelisiniz. Örneğin dövizlerde yaşanan değişimler, hisse senedi fiyatlarını etkileyebilmektedir. Bu gibi durumları bilmeniz ve yatırım araçlarınız üzerinde yorumlarınıza katmanız gerekmektedir.

Sonuç olarak; borsa piyasası üzerinde yapacağınız yatırımlarınızda, makro ekonomik verilerin önemi oldukça yüksektir. İşlemlerinizde başarıyı gerçekleştirmek ve para kazanmak istiyorsanız, makro ekonomik verileri araştırmanız ve işlemleriniz hakkında yorumlarınıza eklemeniz gerekmektedir. Böylelikle temel analiz yöntemini kullanmış olursunuz. Teknik analiz yöntemi hakkında da eğitimler alarak, yatırım araçlarınızda kullanırsanız, işlemlerinizde daha sağlıklı pozisyonlar oluşturabilirsiniz. Bu sayede de çevrenizde duyduğunuz “borsada kaybettim diyenlerden” olmazsınız.

Borsaya Girmek için Ne Kadar Param Olmalı?

İnsanların para biriktirme ve değerlendirme şekilleri değişebilmektedir. Değişmeyen ise çok para kazanma isteğidir. Herkes gerçekleştirmek istedikleri yaşam standartları için para kazanmak ister. Çalışılarak kazanılan paralardan birikim yapılır ve bunların değerlendirilmesi içim yatırım seçenekleri kullanılır. Yatırım yapma isteği olan hemen herkesin, ilk aklına gelenlerden biri borsa olur. Geçmişi çok eskilere dayanan ve günümüze kadar gelen borsa, hemen herkesin iyi ya da kötü fikir sahibi olduğu bir piyasadır. Bu piyasalarda yatırım yaparak yüksek kazanç elde etmek isteyen yatırımcıların kafasında, ne kadar para gereklidir sorusu bulunmaktadır.


Borsa içerisinde yatırım yapmak için belli bir miktar yoktur. Piyasa içerisinde arz ve talebe göre belirlenen yatırım aracı fiyatları, birbirlerinden farklılık göstermektedir. Borsa piyasası içerisinde yatırım yapma miktarına karar verirken, hangi yatırım aracı ile işlem yapacağınıza karar vermelisiniz. Yatırım yapacağınız aracın fiyatı, o araçtan alacağınız pay miktarı sizin borsa içerisinde bulanacağınız teminat miktarınıza yön verir.

Borsaya ister 5 lira ile ister 50.000 TL ile girebilirsiniz. Bu tamamen size ve yatırım aracınızdan alacağınız paya kalmıştır. Borsa içerisinde teminat miktarının tabi ki önemi vardır. Fakat bu yatırımcının kendi durumuna göre karar vereceği miktardır. Piyasa içerisinde ufak bir miktar ile bile giriş yapsanız zamanla bu miktarı artırabilirsiniz. Bunun için de yatırım aracınız hakkında bilgilerinizin tam olmasıdır. Yatırım yapmayı planladığınız hisse senedinin, şirket araştırmalarını ve piyasa bilgilendirmelerini gerçekleştirmelisiniz. Bunları analiz yöntemlerinde kullanarak fiyatların neler olabileceği konusunda belirlemeler yaparsınız. Böylelikle yatırım araçlarınızda, daha doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz. Borsa içerisinde uzun vadede yatırımlarınızdan, piyasa bilgi ve deneyiminiz arttıkça kazançlar sağlayabilirsiniz.

Tavsiye İçerik: Borsa Deneyimi Nasıl Kazanılır?

Piyasa içerisinde bulunmak istediğiniz teminatı belirlediğiniz ve işlemlere başlamak istediğinizde, aracı kurumlardan hesap açmanız gereklidir. Açtığınız hesabınıza teminatınızı yatırarak emirlerinizi oluşturmanız yeterlidir. Emirlerinizi oluşturduktan ve aracı kuruma ilettikten sonra, işlemleriniz borsada değerlendirilmek üzere piyasaya iletilir. Piyasada karşılığı bulunduktan sonra gerçekleşmiş olur.

Oluşturduğunuz pozisyonlarda risklerinizi azaltmaya çalışmakta, işlemlerinizin başarısını artıracaktır. Kullanabileceğiniz emir türleriyle ya da aynı anda farklı yatırım araçları üzerinde, işlemler yaparak risklerinizi azaltabilirsiniz. Emir türlerinin farklı seçenekleri, size işlemlerinizi kolaylaştırmak için sunulmuştur. Zararlarınızı kontrol edebilirken, işlemlerinizi daha güvende yapabilirsiniz. Farklı yatırım araçlarında da işlemler gerçekleştirmenizin önerilmesinin sebebi risklerinizin dağıtılmasına yardımcı olacağı içindir. Bu seçenekleri kullanarak piyasa içerisinde yapacağınız yatırımlarda, kazançlar elde edebilirsiniz. Borsayı öğrenmek isteyenlere tavsiyeler hakkında fikir sahibi olun!

Sonuç olarak; borsaya gireceğiniz teminat boyutunun piyasa için bir zorunluluğu yoktur. Bu miktarı belirlemek tamamen yatırımcıya kalmıştır. Teminat boyutunu belirledikten sonra kazançlı işlemler yapabilmekte; piyasayı tanımak, yatırım araçlarını tanımak, fiyatların etki alanları hakkında fikir sahibi olmak, risk azaltma yöntemlerini kullanmak ile aynı orantıda gerçekleşir. Bu işlemleri doğru ve tam yapabildiğiniz sürece her boyuttaki teminatınızla kazanabilirsiniz.

Borsada Sürekli Kazanmak Mümkün mü?

İnsanların yatırımlarındaki amaçları, birikimlerini artırmaktır. Bunun için birçok yatırım yöntemi vardır. Bunlardan bir tanesi de borsa piyasasıdır. Borsada yatırım yapmak ve kazanç sağlamak mümkündür. Önemli olan bu kazançların istikrarını sağlamak ve devamlı kılmaktır. Piyasa içerisinde kazancın devamlılığını sağlamak, yatırımcıların tutumlarına bağlıdır. Piyasayı dikkate alarak işlemlerinde gerekli özenleri gösterirlerse, kazançlarında sürekliliği yaratabilirler. Fakat piyasa işlemleri, bilinçsizce ve gelişigüzel yapılırsa, kazancınız anlık olur ve sürekliliğinin gelmesi oldukça zordur. Bu sebeple siz yatırımcıların, yapacağınız işlemlerde aşağıda sıralamış olacağım başlıklar konusunda dikkatli olmanızı öneririm.

Borsa İşlemlerinde Psikolojinizi Hazırlayın


Borsanın yapısında bulunan risk, işlemlerinizin her şekilde sonuçlanabileceği anlamına gelmektedir. Bu durumda piyasa, kaybetmeye de hazırlıklı olmanızı getirir. İşlemlerinize başlarken sonuçlarına katlanabileceğiniz miktarlar seçin ve oluşabilecek zararların sizi hüsrana uğratmasına izin vermeyin. İşlemlerde yatırımcı psikolojisinin önemi oldukça büyüktür. Yatırımlarınızı yaparken acele karar vermemeniz ve yaşayacağınız stresi kontrol etmeniz gereklidir. İşlem stresi tamamen piyasada kendinize güvenmenizle alakalıdır. Gerçekleştirdiğiniz işlemlerde kendinizden eminseniz ve güveniyorsanız stresiniz daha az olacaktır. Bu sebeple işlemlerinizi acele etmeden ve her aşamayı kontrol ederek gerçekleştirmelisiniz.


Sizi ve psikolojinizi etkileyecek kişilerin düşüncelerinden uzak durmanızda fayda vardır. Bu yatırım aracı üzerinde işlem yaparsan kaybedersin, kazançlı olan budur gibi söylentileri dinlememelisiniz. Başkalarının düşünceleri ile değil kendi düşünceleriniz ve araştırmalarınız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmelisiniz. Unutmayın her koyun kendi bacağından asılır. İşlemleriniz için kendinize stratejiler belirleyin. Bu stratejilerinizi belirlerken işlemlerinizde oluşabilecek farklı durumlar için alternatif yöntemlerde düşünün. İşlemlerinizde belirlediğiniz vade sonuna kadar stratejilerinizden sapmamaya çalışın. Böylelikle kazançlarınızın oluşması için hedeflerinizden şaşmamış olursunuz.

Borsayı Eğitimler ile Tanıyın


Piyasada işlemlerinizi gerçekleştirebilmek için tanımanız gereklidir. Hiç bilmediğiniz ve tanımadığınız platformda yapacağınız işlemler hatalı olabilir. Bu hataların önüne geçmek içinde, piyasa hakkında eğitimler gerçekleştirebilirsiniz. Eğitimlerinizde kullanabileceğiniz çeşitli seçenekler olması ve bunlara ulaşmanın günümüzdeki kolaylığı yatırımcılar için alternatiftir. Bu alternatiflerle borsa içerisinde gerçekleştireceğiniz işlemlerin temelini altmış olursunuz.

Piyasa içerisinde öğrenmeniz gereken ilk konu işlemleri nasıl gerçekleştireceğinizdir. Sonrasında bu işlemlerde nasıl alternatifler kullanarak, daha kazançlı yatırımlar yapabileceğinizi öğrenirsiniz. Risklerinizi azaltmak için olan seçenekleri de öğrenerek, işlemlerinizin başarısı katsayısınız artırmayı hedeflersiniz. Yatırımlarınızı gerçekleştirirken karar verme aşamasında size yardımcı olan temel ve teknik analiz yöntemlerini de etkin bir şekilde öğrenir ve işlemleri gerçekleştirmek için hazır sayılırsınız. Piyasada işlemler aracı kurumlar ile yapılmaktadır. Bunun için seçeceğiniz güvenli bir aracı kurumda açtığınız hesaplarda, aldığınız eğitimleri kullanarak işlemlere başlayabilirsiniz.

Tavsiye İçerik: Aracı Kurum Nedir? Görevleri Nelerdir?

Borsada Tecrübe Kazanmak


İşlemlerinizde kazanmanızı sürekli kılacak durumlardan biride ne kadar tecrübeli olduğunuzla alakalıdır. Borsada tecrübeleriniz arttıkça işlem başarınız artar. Bu sebeple işlemlerinizde deneyimlerinizi artırmak önemlidir. Tecrübe kazanmak için deneme hesaplarını kullanabilirsiniz. İşlemlerinizi sanal borsada gerçekleştirebilirsiniz. Böylelikle aldığınız eğitimler doğrultusunda sanalda pozisyonlar oluşturur ve kendinizi deneyebilirsiniz. Burada gerçekleştireceğiniz işlemlerde risk olmadığı için ne kadar çok pozisyon yaratırsanız, deneyimlerinizi o kadar artırabilirsiniz.

Piyasada tecrübe kazanmadan, yüksek miktarlı işlemler yapmak çok doğru değildir. Demo hesaplar dışında piyasa içerisinde ufak miktarlı yatırımlar ile tecrübe kazanabilirsiniz. Küçük tutarlarla pozisyonlarınızı oluşturur ve hem piyasayı öğrenir hem de kendinizi denersiniz. Kazançlarınızı gerçekleştirmeye başladıktan ve tecrübeleriniz artmaya başladıktan sonra, tutarlarınızı adım adım yükseltirsiniz. Piyasa içerisinde de zamanla daha yüksek kazançlar elde etmeye başlayabilirsiniz.

Borsada Bulunan Yatırım Araçları Hakkında Bilginizin Olması


Borsada yatırım yapabileceğiniz başlıca yatırım araçları kıymetli evraklar, dövizler ve emtia çeşitleridir. Kıymetli evraklar içerisinde bulunan hisse senetlerinin kazandırma oranı yüksekken, bono ve tahviller güvenli yatırım araçları arasına girmektedir. Emtialarda uzun vadede güvenli yatırım araçları içerisindedir. Dövizlerde riskli ve kazançlı işlemler arasına girmektedir. Yatırım araçları hakkında bu ve daha fazlası bilgiye sahip olarak, beklentileriniz karşısında seçim yaparsınız. Seçeceğiniz yatırım araçlarının, hangi durumlardan etkilenebileceği konusunda fikir sahibi olmalısınız. Oluşturacağınız emirlerde bu durumlara dikkat etmelisiniz. Borsa emirleri nelerdir, borsada emir nasıl verilir, daha ayrıntılı öğrenmek için tıklayın.

Her yatırım aracının kendi özelliklerine ait etki alanları mevcuttur. Bu etki alanları hakkında araştırmalar yapmalısınız. Yaptığınız araştırmalar sonucunda değerinin yükseleceğini ve size istediğiniz kazancı sağlayacağınızı düşünüyorsanız eğer o yatırım aracı ile işlemler yapmak mantıklıdır. Piyasa içerisinde yatırım araçlarının özelliklerini bilmeniz ve yatırımlarınızı bu şekilde oluşturmanız kazançlarınıza fayda sağlayacaktır.


Piyasayı Yorumlama ve İşlemlerinizi Takip Etme Yeteneğinin Oluşturulması


Borsada aldığınız eğitimler doğrultusunda işlemleri oluşturmalısınız. Pozisyonlarınızı yaratırken araştırmaları ve yorumlamalarını doğru yapmalısınız. Doğru yorumlayabildiğiniz işleminizde doğru sonuçlara ulaşırsınız. Piyasa içerisinde fiyatların arz ve talep ilişkilerine göre belirlenmesi, piyasa katılımcılarını etkileyecek durumlarda, yorumlar yapmanıza neden olur. Yorumlamalarınızı yaparken eğitimini aldığınız temel ve teknik analiz yöntemlerini kullanmanız gereklidir. Analiz yöntemleri ile gerçekleştirdiğiniz işlemlerde başarı oranınızı ve kazanç istikrarınızı artırırsınız.

Temel analiz yöntemini kullanabilmeniz için yatırım araçlarının fiyatları konusunda etki eden durumları bilmelisiniz. Yatırım araçlarınızın fiziki özelliklerine göre etkilenme durumlarıyla birlikte tüm araçlar üzerinde etki gösteren durumları da incelemelisiniz. Bunun için dünyanın ekonomik yönelimi, yaşanan enflasyonlar, açıklanan faiz oranları, sosyal olgular, politik karışıklıklar, ticari ilişkiler, doğal afetler gibi durumlar araştırmalarınız içerisinde olmalıdır. Yatırım kararı verdiğinizde de bunları yorumlayarak fiyat yönünü belirlemelisiniz.


Teknik analiz yöntemini kullanabilmeniz, çeşitlerini öğrenmenizden geçer. Teknik analiz içerisinde yer alan değişik yöntemleri bilirsiniz ve grafikler üzerinde değerlendirirsiniz. Teknik analizin amacı yatırım araçları üzerinde yaşanmış olan fiyatların etkilerini belirleyerek, grafikler üzerinde kullanılan çeşitli indikatörler, formasyonlar ve sayısal veriler eşliğinde gelecek fiyatları hakkında yorum yapmaktır. Sayısal sonuçlar elde edildiği için oluşan fiyatlar daha doğru olacaktır. Bu yöntemi temel analizde ulaştığınız sonuçlar ile harmanlarsınız ve yatırımlarınızdaki başarınızı artırırsınız. Yaptığınız bu analiz yöntemlerini, her işleminizde ayrı ayrı gerçekleştirdiğinizde istikrarlı kazanmayı mümkün kılabilirsiniz.

Analizler sonucunda gerçekleştirdiğiniz işlemlerinizi takip etmenizde önemlidir. Oluşan pozisyonlarınızı, piyasalar içerisindeki etkilenebileceği durumların günlük araştırmalarını yapmanız gereklidir. Bu araştırmalar sayesinde de işlemlerinizin oluşabileceği yönleri belirleyerek, stratejileriniz doğrultusunda işlemlerinize müdahaleler edersiniz. İşlem takibinizle, pozisyonlarınızda oluşabilecek kayıp risklerini minimuma indirirsiniz.


Piyasada Bulunan Riskten Korunmayı Amaçlamak


İşlemlerinizde bulunan riski hiçbir zaman sıfıra indiremezsiniz. Ama risklerinizi azaltarak işlemlerinizde daha fazla güveni sağlayabilirsiniz. Riskinizi azaltmanız için bazı önlemler almalısınız. Bu önlemlerden biri yatırım araçları içerisinde bir portföy oluşturmanızdır. Elinizde bulunan teminatı tek bir yatırım aracı üzerinde değerlendirmek, riskiniz açısından doğru değildir. Bunun yerine belirlediğiniz birkaç yatırım aracı üzerinde analizleri kullanarak, teminatınızı dağıtmanız daha mantıklı olacaktır. Yaptığınız bu uygulamada riskinizi azaltmak amaçlanır. Tek bir yatırım aracı üzerindeki riski birçok araç üzerinde dağıtır ve daha güvenli işlemler yapmış olursunuz.

Önerilen İçerik: Borsa Riskleri Nelerdir?

Piyasa içerisinde bulunan limitli emir türlerini kullanmakta, işlemlerinizin risk kontrolünü sağlamanızı ve güvene almanıza yardımcı olur. İstediğiniz fiyatlardan alım – satım yapmanıza, kar – zarar noktaları belirlemenize yardımcı olan bu emir türlerini kullanarak, yaptığınız işlemlerde kazançlı çıkmanız ya da kendi belirlediğiniz zararla işlemden ayrılmanızı mümkün kılmaktadır. Bu durumda işlemlerinizde riskinizi kendi kontrolünüz altına alır ve kazanç sağlamanıza yardımcı olursunuz.

Sonuç olarak; bilinçli yatırımcı olmak, işlemlerinizde kazancınızın istikrarlı olmasını sağlayabilmektedir. Bu sebeple işlemlerinizde bilgileriniz ve deneyimlerinizi artırarak, stratejileriniz doğrultusunda kazançlarınızı yaratabilirsiniz. Pozisyonlarınızda yaptığınız takip sonucunda, risklerinizi de kontrol altına almanızı sağlayan seçenekleri kullanarak, başarılarınızın devamını getirebilirsiniz.

Borsa Yatırımcısı Nasıl Olunur?

Her yerde karşınıza fazlasıyla çıkan bir piyasadır borsa. Konuşmalar arasında, televizyonlarda, gazetelerde, internet sitelerinde sürekli karşılaşırsınız. Hakkında iyi ya da kötü duyumlar almış olabilirsiniz. Bu duyumlar sizde merak uyandırabilir ve borsada nasıl yatırım yapılacağını merak edersiniz. Öncelikle borsa hakkında az bir bilgilendirme yaparak, nasıl yatırımcısı olabileceğinizi inceleyelim.

Tavsiye İçerik: Borsa Nedir?

Borsa riskli ve kurumsal bir yapıya sahiptir. İçerisinde yatırım yapabileceğiniz kıymetli evraklar, dövizler, emtialar mevcuttur. Bu çeşitlilik içerisinde işlemleriniz fiziki olmadan internet üzerinden gerçekleşir. İşlemlerinizde seanslar arasında aracı kurumlar tarafından gerçekleştirilir. Bu işlemleri gerçekleştirmek için yasal yaş zorunluluğu 18’dir. Piyasa içerisinde fiyatlar güncel ve sürekli dalgalanan bir yapıya sahiptir. Yatırımlardaki işlem mantığı da genel olarak, fiyatların düşükken alınması, yükseldiğinde satılmasıdır. Böyle işlemler gerçekleştirdiğinizde başarı yakalamış sayılırsınız. Genel hatlarıyla böyle bir yapıya sahip olan borsada nasıl yatırımcı olabileceğinize bakalım.

Borsa yatırımcısı değil, borsada bilinçli yatırımcı olmalısınız. Bu önemli bir durumdur. İşlemlerinizi körü körüne gerçekleştirmek, size üzücü sonuçlar verebilir. Bu nedenle bilinçli yatırımcı olmak önemlidir. Bunun için öncelikle piyasa hakkında eğitimler almalısınız. Piyasayı tanımanız ve nasıl işlem yapacağınızı bilmeniz gereklidir. Borsanın her ayrıntısını inceleyen eğitim seçeneklerinden faydalanarak piyasayı öğrenmiş olursunuz. Piyasa eğitimlerinizi gerçekleştirirken öğrenmeniz gereken diğer bir konuda, fiyatların ne olacağını yorumlayabilmek için analiz yöntemleridir.

Piyasalar içerisinde kullanılan temel ve teknik analiz yöntemlerinin eğitimlerini alarak etkin kullanmaya çalışmalısınız. Piyasada başarılı işlemler gerçekleştirmek, belli tecrübelerden de geçmektedir. Bu tecrübelerinizi edinebilmeniz içinde demo hesapları kullanabilirsiniz. Deneme hesaplarında gerçekleştireceğiniz borsa işlemlerinde analiz yöntemlerini kullanır ve kendinizi sınayabilirsiniz. Böylelikle piyasa için tecrübeler edinmiş olursunuz.


Borsada işlemlerinizi yapabilmeniz için aracı kullanmanız gereklidir. Kurumsal bir yapıya sahip olduğundan işlemlerinizi doğrudan piyasada gerçekleştiremezsiniz. Bu sebeple kendinize güvenli bir aracı kurum seçmelisiniz. Aracı kurumlar için seçenekler çok fazladır. Bu seçenekler arasında tercihlerinizi yaparken, önceliğiniz SPK denetimine tabi tutulmuş kurum olmasıdır. Sonrasında size sunduğu avantajlı seçeneklere bakabilirsiniz. Emirlerinizi piyasaya iletilmesi için aracı kuruma verdiğinizde, güvenle yapılacağı konusunda aklınızda bir soru işareti kalmamış olur.

Aracı kurumda açtığınız hesaba, işlemlerde bulunmayı planladığınız teminatınızı yatırmanız gereklidir. Teminatınızın ya da yatırımlarınızın aracı kurumda güvende olduğuna emin olabilirsiniz. Çünkü SPK; aracı kurumlara teminatların ve yatırımların Takasbank’ta saklanma zorunluluğu getirmiştir. Bu zorunluluk sayesinde de hem teminatlarınız hem de işlemleriniz güven içerisinde saklanır.

Şimdiye kadar sıraladığımız durumları gerçekleştirdiğinizde ve teminatınızı yatırdığınızda, piyasa içerisinde bulunan yatırım araçları üzerinde işlemlere başlamaya hazırsınızdır. Pozisyonlarınızı yaratmanız için kendinize bir grup yatırım aracı oluşturmanız, riskinizi azaltmanız için doğru bir adım olur. Yatırım aracı grubunuzu oluştururken de yatırım araçları hakkında fikir sahibi olmalısınız. Yatırım araçlarının araştırmalarını gerçekleştirmelisiniz. Araçlarınızda araştırmaları yaparken ileride değer kazanıp kazanamayacağı durumlarına bakmalısınız. Borsa neden düşer, neden yükselir konusu hakkında bilgi edinmek istiyorsanız tıklayın. Bu araştırmalarınızda analiz yöntemlerini etkin kullanırsanız ulaştığınız sonuçlar daha gerçeğe yakın olacaktır. Böylelikle işlemlerinizde başarıyı yakalayabilirsiniz. Yatırım araçlarına karar verdikten sonra bunlar üzerinde stratejiler planlayarak vade ayarlamalarını gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Piyasa içerisinde işlemler özellikle yeni başlayan yatırımcıların gerçekleştirdiği işlemlerin, vade seçeneği uzun olmalıdır. Uzun vadede yapılan işlemlerin riski daha azdır. Kısa vadeli yatırımlar, piyasa içerisinde profesyonelleşmiş kişiler için önerilmektedir. Bu nedenle vade ayarlamalarınızı iyi yaparak pozisyonlarınızı o şekilde oluşturmalısınız.

Borsada işlemlerinizi ciddiyetle yapmanız ve her işleminize ayrı ayrı önem vermeniz gerekmektedir. Burada gerçekleştireceğiniz işlemleri ticaret olarak düşünmeniz ve sonucunda para kazanacağınız ya da kaybedeceğinizi unutmamalısınız. Böyle yaptığınız işlemlerde daha başarılı olabilirsiniz. İşlemleriniz için kendi stratejilerini belirlemeli ve başkalarının sözlerine bakmamalısınız. İşlem sonuçlarının her durumuna kendinizi ve psikolojinizi hazırlamalısınız. Piyasa içerisinde kazanabileceğiniz kadar kaybedebileceğinizi de unutmamalısınız.


İşlemlerinizi gerçekleştirdikten sonra bir diğer önemli olan konu takip başlatmalısınız. Pozisyonlarınızın etkilenebileceği durumlar üzerinde günlük olarak takiplerde bulunmalısınız. Takiplerde yatırım araçlarınızın özel olarak etkilenebileceği alanların yanında, genel ekonomik durumları, sosyal ve siyasal oluşumları araştırmanız önemlidir. Yani yatırımlar üzerinde fiyatların belirleyici unsuru olan arz ve talebin etkilenebileceği her durum takibinizde olmalıdır. Böylelikle oluşturmuş olduğunuz pozisyonları stratejileriniz doğrultusunda yön verebilirsiniz. Piyasa içerisinde bulunan emir türlerini de işlemlerinizde kullanırsanız eğer risklerinizi azaltabilirsiniz. İşlemleriniz üzerinde riski azaltmak ve takibini kolaylaştırmak emir türleri sayesinde gerçekleşir.

Toparlamak gerekirse; borsada işlem yapmak biraz emek isteyen ama gerekli emek verildiğinde de kazançlı işlemleri beraberinde getiren bir piyasadır. Borsada yatırımcı olarak bulunmak istiyorsanız piyasanın eğitimlerini tamamlayarak, yatırım araçları üzerinde analiz yöntemlerini kullanarak pozisyonlarınızı yaratmalısınız. Pozisyonlarınızda riski azaltacak seçenekleri de değerlendirerek, araştırmalarınızı ve takiplerinizi etkin yaptığınız sürece işlemlerde başarılı olabilirsiniz.

Borsada Yatırım Yapmanın Faydaları

Belli şekil ve şartlar karşısında, birçok yatırım aracının işlem gördüğü bir piyasadır borsa. En çok işlem gören yatırım araçları kıymetli evraklardır. Kıymetli evrakların yanında dövizler ve emtialarda yer alır. Bu çeşitlilik sayesinde işlemlerinizi dilediğiniz yatırım araçları üzerinde gerçekleştirebilirsiniz. Fiziki bir yatırım gerçekleşmediğinden, fiziki yatırımlarınızda sizi sınırlandıran bütün durumlar ortadan kalkar ve işlemlerinizi çeşitlilik içerisinde yapabilirsiniz. Yatırım piyasaları içerisinde çeşitlilik önerilen bir durumdur. Portföy oluşturmak diye göreceğiniz bu durum, piyasa içerisindeki riski azaltmak için kullanılır.


Borsa piyasasında yatırımlar günümüzde internet üzerinden yapılmasıyla, daha avantajlı hale gelmiştir. İşlemler internet üzerinden kolay ve kısa zamanda gerçekleşmektedir. İşlem saatlerini dikkate alarak avantajlı yatırımlar gerçekleştirebilirsiniz. İnternet üzerine taşınan yatırım piyasaları ile araçlar üzerindeki işlemleriniz daha kolay olmaktadır.

Borsa piyasası insanları tasarrufa teşvik edebilir. Piyasa içerisinde yatırım yapma düşüncesi olan insanların işlemlerini ciddiyete alarak ve disiplinle yaptığı sürece kazanma şansları arttığı için tasarruflarına katkıda bulunmuş olurlar. Aynı şekilde bu piyasa içerisinde yatırım yapan kişiler, ülke ekonomik hareketliliği konusuna da katkıda bulunmuş olur. Bu durumlar biraz daha piyasalar dışında yatırım yapmanın vermiş olduğu katkılardır.

Borsa organize piyasa özelliğinden dolayı güvenlidir. Ülkemizde yatırım piyasalarının güvenliği Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanır. SPK borsa için belli önergeler ve yönetmelikler yayımlar. Bu yönetmelikler doğrultusunda işlemler gerçekleşir. Ayrıca işlemlerinizi yapabilmek için gerek duyduğunuz aracı kurumların denetimlerini de gerçekleştirmektedir. Piyasa içerisindeki teminatların saklanması içinde zorunluluk getiren SPK, Takasbank’ta saklanmasına karar vermiştir. Bu nedenle SPK denetiminden geçmiş bir aracı kurumla, teminatlarınızın da güvenliği sağlanmış şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Borsada aracı kurumlar olmadan işlem yapılabilir mi, öğrenmek için tıklayın!

Borsaların işlem seçeneği oldukça geniştir. İşlemlerinizde vadeli ve vadesiz işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Risklerden korunma amaçlı gerçekleştirebileceğiniz vadeli ve opsiyon işlemleri size kazançlar sağlayabilir. Bu işlemleri ileriki bir zaman için, bugünden fiyat miktar gibi durumları belirlersiniz ve gelecekte oluşacak fiyat riskinden korunmaya çalışırsınız. Bu işlemlerinizde yine takas kurumu ile garanti altına alınır.

Borsa içerisinde menkul kıymetlerin el değiştirmesi oldukça kolaydır. Piyasa içerisinde de menkul kıymetler kolaylıkla paraya çevrilebilirler. Borsada fiyatlar arz ve talep ile oluştuğundan dolayı yatırım araçlarının fiyatları anlık ve günceldir.

Önerilen İçerik: Borsada Nasıl Para Kazanılır?

Borsa piyasasının avantajlarını kullanarak yatırımlarınızı internet üzerinden güvenle gerçekleştirebilirsiniz. Borsa içerisinde aynı işlemleri yapabileceğiniz forex piyasası daha avantajlı işlemler sunar. Forexin kaldıraç avantajını kullanarak, teminatlarınızın 100 katına kadar artmasını sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde çift yönlü işlem özelliğini kullanarak, borsada sadece yükselirken kazanabileceğiniz yatırım araçlarında, bu piyasa içerisinde düşerken de kazanabilirsiniz. Böylelikle yatırımlarınızı borsaya göre daha faydalı ve kazançlı gerçekleştirebilirsiniz.

Borsada Yabancı Hisse Senedi Alınır mı?

Bir şirketin değer kazanacağını düşünen, o şirket üzerinde yatırım yapmak isteyen kişiler hisse senedi satın alır. Hisse senedi alımları da yoğun olarak borsa içerisinde gerçekleşir. Borsa İstanbul içerisinde birçok yerli firmanın hisse senetlerine yatırım yapılabilmektedir. Yatırımcılar işlemlerini gerçekleştirmek için bazı araştırmalara girer. Bu araştırmalar içerisinde yabancı borsalarda mevcuttur. Araştırma yaptığınız yabancı borsalar içerisindeki hisse senetlerine yatırım yapmak, elbette ki mümkündür. Mümkün olan bu durum için aracı kurumunuzla bazı işlemler gerçekleştirmeniz gereklidir.


Borsa İstanbul içerisinde yatırım yapabilmek için bir hesabınız olması gereklidir. Aracı kurumlardan açabileceğiniz bu hesabınızda, ülkemiz içerisinde bulunan hisse senetlerini alabilmeniz TL üzerinden gerçekleşmektedir. Bu sebeple hesabınız TL üzerine açılır. Yabancı borsalarda işlem yapabilmek içinde aracı kurumunuza bunu bildirmeniz gereklidir. Aracı kurumunuz, hangi borsada işlem yapmak istiyorsanız orası ile iletişime geçer ve aradaki bağlantınızı sağlar. Bu durumda, size birde yabancı para biriminde hesap açılır. Bu hesap üzerinden New York Borsası, NASDAQ Borsası, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası, Londra Menkul Kıymetler Borsası gibi dünya borsalarında hisse senedi alım ve satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Yabancı hisse senetlerine yapılan yatırımlarda da, yerli hisse senedi yatırımları nasıl gerçekleşiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Yatırım yapacağınız borsa seçimini gerçekleştirdikten ve hesabınızda hazır olduğunda sıra hangi hisse senedi üzerinde yatırım yapacağınıza gelir. Bunun için yatırım yapmak istediğiniz şirketlerin araştırmalarını gerçekleştirmeniz gereklidir. Bu araştırmalarınızı şirketin her aşamasında yapmalısınız. Geçmiş performansları üzerine ve bugünkü yatırımlarının gelecekte ne olacağı konusunda analiz yöntemlerini kullanmalısınız. Şirketin değerlerinde bugüne göre ileride bir artış gerçekleşeceğini düşünüyorsanız, işlemlerinizi bu hisse senedi üzerinde gerçekleştirmek mantıklı bir yatırım olacaktır. İşlemlerinizi gerçekleştirdikten sonrada hisse senediniz için seçtiğiniz borsa üzerinden takiplerinizi gerçekleştirmelisiniz. Takiplerinizde şirketin etkilenebileceği tüm piyasaları, ülkenin içerisinde yaşanan değişimler, diğer ülkelerle olan ticari ilişkiler gibi durumların takipçisi olmalısınız. Bu durumda yabancı hisse senetlerinizde daha başarılı olmanızı sağlar.

Yabancı borsalarda da işlemlerinizi, aracı kurumlara emirler ileterek gerçekleştirirsiniz. Aracı kurumlarda işlem yaptığınız borsanın şekil ve şartlarına uygun olarak iletir. Hisse senedi işlemlerinizi uzun vadede yapmanız, teminatlarınızın riski açısından daha uygundur. Yabancı borsalarda da kısa vadede yapacağınız işlemlerde riskten dolayı kaybetme durumunuz oldukça yüksektir. İşlemlerinizi uzun vadede planlamanız daha doğru olur ve güvenli olur. Araştırmalarınızı, analizlerinizi tam ve eksiksiz yaparak, risklerinizi azaltabileceğiniz durumları da gerçekleştirerek, teminatlarınızı artırma şansı yakalayabilirsiniz.

Tavsiye İçerik: Borsa Risklerini Minimuma İndirmek için Ne Yapmalı?

Borsa piyasasında yabancı hisse sentlerine yatırım yapabileceğiniz gibi diğer seçenek olarak da forexi kullanabilirsiniz. Forex piyasasında yabancı hisse sentlerine yatırım yapmak borsaya göre daha kolay ve kazançlı olabilmektedir. Bunun sebebi ise piyasanın küresel olmasıdır. Dünyanın birçok ülkesini içerisinde barındıran forex, hisse senetleri bakımından da dünyanın tanınmış şirketlerini barındırmaktadır. Hepsinin tek bir platform içerisinde bulunması işlemlerin daha kolay yapılabilmesini sağlamaktadır. Forexin avantajlı işlem özellikleri de hisse senedi yatırımlarında kısa vadede kazançların artmasına sebep olabilir. İşlemlerinizi gerçekleştirmek için bir aracı kurumla çalışmalısınız. Aracı kurum seçiminizi gerçekleştirdikten ve hesabınız açıldıktan sonra yabancı hisse senetlerine yatırım yapmak için hazır sayılırsınız. Bu piyasada hesabınız dolar üzerinden açıldığı için ayrıca bir hesap açmaya gerek yoktur. İşlemlerinizin tamamını tek bir hesap üzerinden gerçekleştirirsiniz.

Piyasadaki işleyişi öğrenmeniz işlemlerinizde hatayı azaltır. Bunun içinde forexi tanımanız önemlidir. Bu işlemleri öğrenmeniz içinde, aracı kurumların geliştirdikleri demo hesapları kullanabilirsiniz. Burada platformu tanırsınız ve işlem seçenekleri, yatırım araçları gibi konularda fikir sahibi olursunuz. Yabancı hisse senedi işlemlerinizde denemeler yapabilir, borsada öğrenmiş olduğunuz analiz yöntemlerini kullanarak tecrübe sahibi olabilirsiniz. Piyasa içerisinde teminatınızın artırıldığı kaldıraç sistemini kullanmayı öğrenirsiniz. Hisse senedi yatırımlarını kısa vadede yapılmasını sağlayan, çift yönlü işlemleri nasıl yapacağınızı tecrübe edersiniz. Bu işlemi gerçekleştirirken hisse senedi fiyatlarının yönleri hakkında yorumlarda bulunursunuz ve doğru olup olmadığını görürsünüz. Bu sayede de hisse senedi işlemlerinizin her aşamasını, demo hesaplarla tecrübe edebilirsiniz. Borsa ile forex piyasasının işleyişi aynı mı, öğrenmek için tıklayın!

Forex içerisinde işlemler normalde 5/24 yapılmaktadır. Bunun sebebi de bir ülkenin piyasası kapanırken diğer ülkenin piyasasının açılmasıdır. Diğer yatırım araçlarında bu geçerlidir. Fakat hisse senetleri ülkeler bazında işlem gördüğü için, yatırım yapacağınız hisse senedinin bağlı bulunduğu ülke piyasasının açılışını beklemelisiniz. Fakat piyasa içerisinde emirler oluşturabilir, piyasalar açıldığında sizin yerinize işlemleriniz gerçekleşebilir. Böylelikle bu saat farkları sizin için sorun olmaktan çıkar.

Sonuç olarak; yabancı hisse senetlerinde borsada yatırım yapabilirsiniz. Bunun için o borsanın saatlerine uymanız, hesap açmanız ve aracı kurumunuzla bağlantı kurmanız gibi işlemler gereklidir. Bunlar yerine forex piyasasında doğrudan tek hesap üzerinden bütün yatırımlarınızı dilediğiniz gibi gerçekleştirebilirsiniz. Sunulan avantajlar ile de kısa vadede daha çok kazanabilirsiniz.

Borsa Gündemi Nasıl Takip Edilir?

Borsada yapacağınız işlemlerin kazançlı olmasının en büyük sebeplerinden biri takiplerdir. Yaptığınız araştırmalar ve analizler sonucunda karar verdiğiniz yatırım araçlarını takip etmediğiniz durumda, işlemlerinizde başarı oranını, oldukça aşağı seviyelere çekersiniz. Emek verdiğiniz işlemlerinizi takipsizlik yaparak kaybetmek, yatırımcılar için oldukça üzücü olabilir. Bu durumlarla karşılaşmamak için yatırım araçlarındaki takibinizi gerçekleştirmelisiniz.

Yatırım araçlarının özelliklerine göre etkilendiği alanlar farklılık göstermektedir. Bu sebeple portföyünüz içerisinde bulunan yatırım araçlarınızı tanımalısınız. Etkileneceği alanları tespit ederek bunların takibini gerçekleştirmelisiniz. Hisse senedine yatırım yapmışsanız eğer hissenin sahibi olan şirketin piyasasını, günlük olarak kontrol etmelisiniz. Bu kontrolünüzü şirket içinde gerçekleştirmelisiniz. Şirketin yaşadığı sorunlar nelerdir, yeni yatırım planları var mıdır, yönetimde değişiklikler gerçekleş mi, maliyetlerinde değişimler var mıdır gibi durumlarda takipler gerçekleştirmelisiniz. Bunun için şirketin internet sitelerini takip edebileceğiniz gibi arayarak bilgi alabilirsiniz. Aynı şekilde ithalat ve ihracat gerçekleştiren bir firma ise, ilişki içerisinde bulunduğu diğer ülkelerin durumları da önemlidir. Eğer pariteler üzerinde bir yatırımınız varsa ülkelerin arasındaki politik ve ticari ilişkiler hakkında takipler gerçekleştirmelisiniz. Para birimleri üzerinde etkili olabilecek dolaylı ya da doğrudan tüm olaylar göz hapsinizde olması gereklidir. Küçük yatırımcılar için borsa tavsiyeleri hakkında bilgi edinmek isterseniz tıklayın!

Emtialar için yaptığınız yatırımlar çok çeşitli olabilir. Emtia çeşitlerinden birinde ya da birkaçında yatırımınız mevcutsa, fiziksel özellikleri bilerek takibini gerçekleştirmeniz gereklidir. Tarım emtiası seçenekleriniz arasında varsa hava olayları gibi durumlardan etkileneceği için hava durumu takibini yapmalısınız. Ya da altın emtiasına yatırım yapmışsanız, ülkelerin altın rezervlerindeki değişimler fiyatlar üzerinde fazlasıyla etkili olacaktır. Aynı şekilde üretim tarafında ya da kullanım tarafında gerçekleşen durumları takip etmelisiniz. Bu sebeple emtiaların takibi fiziksel özelliklerin etkilenme alanına girdiğinden, bu özellikleri bilmeniz gereklidir.

Piyasa içerisinde yapacağınız yatırımlarda birde makro etkiler mevcuttur. Makro etkilerde öncelikle dünya ekonomisinin hâkimiyetini sağlayan ABD takibiniz içerisinde olmalıdır. ABD ekonomisinin yaşadığı tüm sorunlar dünya ülkelerine etki yaratır. Ülkenin merkez bankası olan FED’in beklentileri, tutumları ve açıklamaları yatırım piyasalarının seyrini değiştirir. Dünya ekonomisi üzerinde yön veren gelişmiş ülkelerin yaşadığı değişimlerde önemlidir. Bunların takiplerini ise ekonomi haberlerinden, internet sitelerinden, gazetelerden, dergilerden ya da televizyonlardan gerçekleştirebilirsiniz. Günümüz teknolojilerinde dünyanın bir ucuyla bağlantı kurmak sadece birkaç saniyedir. Bu hızlılığın vermiş olduğu iletişim kolaylığını, yatırım araçlarınız için avantaja çevirebilirsiniz. Yasal ve güvenilir kurumlardan aldığınız bilgilerle takiplerinizi yapabilirsiniz.


Araştırmalarınızda ekonomik takvimin kullanılması da takiplerinizdeki kolaylığı artıracaktır. Dünya piyasalarında gerçekleşen her olayı içerisinde barındırır. Ekonomik takvim; tüm dünya ülkelerinde ekonomik anlamda gelişen her durumun önceki durumunu, beklentileri ve açıklanan veriler olarak karşımıza çıkarmaktadır. Açıklanan rakamlar sonucunda piyasalardaki hareketliliğin ne olacağı konusunu teknik analiz yöntemiyle çözümleyebilir ve işlemlerinizi bu bağlamda yönlendirebilirsiniz. Takvimi doğru bir şekilde yorumlayabilir ve işlemlerinize yansıtabilirsiniz, pozisyonlarınızı da daha doğru yollara sokarsınız.

Borsa takiplerinizi haberleşme araçları içerisinden gerçekleştirirken, uzmanlardan da yardım alabilirsiniz. Güvendiğiniz analistlerin açıklamalarına önem vererek, piyasalar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Piyasalar hakkında günlük yorum yapan ekonomistler size faydalı olur. Ekonomistlerin ele aldıkları konuları sizlerde değerlendirebilir ve işlemlerinize uygulayabilirsiniz.

Borsada işlemlerinizde başarılı olmanız öncelikle yatırım araçlarınızı belirlerken yaptığınız araştırmalar, analizler, risk azaltma yöntemlerinden sonrasında da takip yeteneğinizden geçer. İşlemlerinizi gerçekleştirip düşündüğünüz vade sonuna kadar hiçbir kontrolünü gerçekleştirmemek, kayıp riskinizi artırır. Çünkü yatırım araçları gün içinde gerçekleşen birçok olaydan etkilenebilmektedir. Bu sebeple günlük takiplerinizi belli bir periyotta ve disiplinde gerçekleştirmelisiniz. Takip yeteneğinizi artırmanızla birlikte, işlemlerinizi yorumlama ve yön verme durumunuzu geliştirebilirsiniz. Bu sayede de yatırım araçlarındaki kayıp riskini azaltırsınız.

20 Ocak 2016 Çarşamba

Küçük Yatırımcılar için Borsa Tavsiyeleri

Borsaya trilyonlarla giriş yapanlar kadar küçük miktardaki birikimlerini değerlendirmek için piyasaya adım atanlarla doludur. Büyük balığın küçük balığı yememesi içinse iyi bir borsa stratejisi ile hareket etmeniz şarttır. Bu konuda daha çok sermayesi az olanların canı daha çok yanar. Çünkü yüksek miktarda yatırım yapan kişiler belli deneyime sahiptir. Bu nedenle küçük yatırımcılar için borsa tavsiyelerinde bulunmak istiyorum:

Yatırımcıların amacı her zaman daha fazla kazanmaktır. Bu konuda dikkate alınmayan hususlar yüzünden zarar edilir. Özellikle borsa bilgisine sahip olmadan bir an önce para kazanma düşüncesi ile hareket edenler, yapmış oldukları alım - satımların neticesinde kayıpla karşılaşır. Bu duruma düşmemek için kesinlikle alt yapınızın tam olması gerekiyor. Aracı kurumlarının eğitimlerine veya internet üzerinden temel kısımları halletmeniz şarttır.

Borsa nedir, nasıl oynanır sorusunun cevabını temel olarak öğrenirken, bunun yanında pratik olarak da piyasaya alışmanız gerekir. Bu sayede alım - satım tekniklerinizi geliştirerek, kazanç getirecek stratejiler üretebilirsiniz. Bu kapsamda sanal borsa oyunları veya demo hesaplardan yararlanmanızı tavsiye ederim. Demo hesaplar, yatırımcıların gelişimi için oldukça faydalıdır. Tabii bundan yararlanıp yararlanamamak kişiye bağlıdır. İşlemlerinizi rastgele yaparsanız, tecrübe kazanmak yerine boşa vakit harcamış olursunuz. Borsa sabır işidir. Temkinli olmadığınız takdirde beklentilerinizi karşılamanızın oranı düşüktür.

Borsada para kazanmak istiyorsanız öncelikle piyasanın işleyişini çözmeniz gerekir. Borsadan nasıl para kazanılır, öğrenmek için buraya tıklayın. Alım - satım nasıl yapılıyor, gelecekte meydana gelen fiyat oluşumları doğru olarak nasıl tahmin ediliyor, piyasa takibi yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir, temel ve teknik analiz yöntemleri nasıl kullanıyor, yorumlanıyor gibi birçok sorunun cevabını biliyor olmalısınız. Bunların dışında biliyorsunuz ki borsada para kazanmanın mantığı oldukça basittir. İleride değer kazanacak yatırım araçlarına bugünkü düşük değerlerinden yatırım yapılmalıdır. Fiyat arttığında, beklentiyi karşılayacak seviyeye yükseldiğinde ise satış yapılarak, istenen getiri elde edilir.

Başarılı yatırımcıların taktiklerine bakıldığında herkesle aynı yönde işlem yapmadıkları görülür. Bunun nedeni alım - satım politikalarının fiyatları etkilemesidir. Arz ve talebin birbirini karşılamaması sebebiyle yatırım araçlarının fiyatlarında anlık dalgalanmalar görülür. Çoğu kişi para kazanma hırsıyla küçük dalga hareketinden yararlanmak ister. Fakat borsada kısa vadede gerçekleştirilen işlemler büyük risk taşır. Tüm değişkenler kısa sürede kontrollü bir şekilde yönetilemediği için zarar edilir. Bu yüzden kesinlikle demo hesaplarında alıştırma yaparak, hangi zamanda hangi stratejileri uygulamanız gerektiğini anlamadan gerçek hesaba geçiş yapmamalısınız.

Borsa takibi doğru portföyü oluşturabilmek için önemli bir konudur. Çoğu kişi bunu önemsemez. Eskiden biliyorsunuz ki birkaç bilindik hisse senedini portföye ekle ve üç beş yıl unut derlerdi. Sakın böyle bir düşünceye kapılmayın. Hisse senedi seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken kıstaslara göre hareket etmelisiniz. Bilhassa sektör ve şirket seçiminde karar kılarken, hisselerin ileride değer kazanıp kazanmayacağı göz önünde bulundurmalısınız. Bu nedenle de iyi bir piyasa takipçisi olarak, senedinizin performans ölçümünü yapmalısınız. Eğer yükseliş trendi sinyali alıyorsanız, alım yaparak avantajlı pozisyonu kaçırmamalısınız.

Borsada alım yapacağınızda işlem hacminizi parça parça arttırmalısınız. Yani, direkt elinizde olan parayla alım emri vermemelisiniz. Aynı şekilde satış yapacağınızda da bu konuya özen gösterebilirsiniz. Tabii bunun için fiyatın geri çekileceği, yükseleceği noktaları doğru bir şekilde yorumlamanız gerekiyor. Aksi halde düşüş beklerken yükselme yaşanırsa zararlı çıkarsınız. Bu yüzden borsa analizleri nelerdir, nasıl yorumlanır bilmelisiniz. Bunun için aracı kurumlarının eğitimlerinden ve uzmanların yapmış olduğu analizlerden faydalanmanızı tavsiye ederim. Böylece günü geldiğinde, sahip olduğunuz tecrübe sayesinde doğru fiyat tahminlerinde bulunarak, başarılı yatırımcılar gibi yüksek kazanç elde edebilirsiniz.