14 Mart 2016 Pazartesi

Arz ve Talep İlişkisi Fiyatlara Nasıl Yansır?

Ekonomi arz ve talep modeline dayanmaktadır. Ceteris paribus yani diğer tüm durumlar sabitken arz ve talep dengededir. Örneğin; bir malın fiyatı düşerken ona olan talep ceteris paribus durumunda artar. Böylelikle borsada fiyatlar neden düşer incelemeniz önemlidir. Fakat ekonomi içerisinde hiçbir durum sabit değildir. Hareketli yapısı olduğundan dolayı arz ve talebi etkileyen birçok unsur vardır. Bu unsurlar da arz ile talebin karşı karşıya gelmesinde ve fiyatların bu duruma göre belirlenmesine yardımcı olur. Ekonomide arza ve talebe etki eden faktörleri inceleyerek bunların yatırım piyasalarındaki fiyatlara olan yansımalarına bakalım.

Arz, fiyat unsurunun bir fonksiyonudur. Arz yönlü olan değişimler fiyatlara etkilerde bulunur. Bu değişimlerden bir tanesi maliyetlerdir. Üretimde kullanılan her türlü girdinin fiyat değişimi arzı etkiler. Hammadde, taşıma, teknolojik değişimler, üretme gibi aklınıza gelebilecek, mal üretiminde kullanılan her türlü girdi ortaya çıkan malın fiyatları konusunda değişimlere neden olur. Arza etki eden faktörler arasında ikame malların fiyatları da mevcuttur. Ya da üretim içerisinde girdi olarak kullanılan malların fiyat değişimleri de önemlidir.

Ülkede yaşanan teknolojik gelişmelerde arz yönlü etkilerdendir. Ülke içerisinde ki siyasi otoritenin tutumları da önemlidir. Örneğin; ambargolar, teşvikler, vergiler gibi faktörlerin üretilen malın fiyatlarına etki etmektedir. Üretilen ürünün kendine özgü olan fiziki özellikleri de arzı etkileyen seçenekler arasında sıralanabilir. Zevk ve tercihlerin değişmesi mala olan talebi değiştirir bu durumda arzın etkilenmesine sebep olur. Talepte fiyat unsurunun diğer bir fonksiyonudur.

Talebi etkileyen faktörlerin içerisinde ikame etkisi gelmektedir. İkame etkisi yaratan ürünler var ise bu talep değişikliklerine neden olur. Gelir etkisi de talebin etkilenmesine neden olan faktörlerden biridir. Örneğin; bir malın fiyatı arttığında gelir aynı kalıyorsa, alım gücü düşer. Bu durumda talebi azaltır. Talebe etki eden seçenekler arasında alışkanlıklar, tercihler ve zevkler gibi unsurlarda etki etmektedir. Üretilen mallar arasındaki tamamlayıcılıkta önemlidir. Birbirini tamamlayan malların fiyatları arasındaki ilişkiler talebi etkilemektedir.

Talepte önemli olan bir durumda nüfus sayısıdır. Malın hitap ettiği nüfustaki sayı da talep miktarını etkiler. Mevsimsel değişimlerde mallar üzerindeki talepler konusunda etkiler yaşamaktadır. Piyasalar içerisinde yaşanan arz fazlalıkları malların fiyatlarının düşmesine, talep fazlalığı da artmasına neden olur. Aynı şekilde arz eksikliği fiyatların yükselmesine talep eksikliği de fiyatların düşmesine neden olur. Arz ve talebin bu şekilde birbirleriyle bağı fiyatların konusundaki değişimlerin belirlenmesine sebep olur.

Ticarette arz ve talebin karşı karşıya gelmesiyle fiyatlar belirlenir. Yatırım piyasalarında da durum aynı şekildedir. Yatırım piyasalarında yapılan yatırımlarda arz ve talebe etki eden durumlar bu sebepten dolayı önemlidir. Borsa yatırımcısı nasıl olunur öğrendikten sonra hisse senedinden yana tercihini kullanacaksa şirket araştırmalarını hem arz yönlü hem de talep yönlü araştırarak fiyatların hangi yönde olacağına karar vermesi gereklidir. Diğer yatırım araçları içinde aynı durum geçerlidir. Bu sebeple yatırım yapmayı planladığınız her araç için ayrı ayrı araştırmalar gerçekleştirmelisiniz.

Yatırım piyasaları içerisinde özellikle işleyen, yukarıda bahsetmiş olduğumuz arz ve talebi etkileyen faktörlerin yanında makro ekonomik olaylarda mevcuttur. Bunlar dünyada yaşanan gelişmeler, ekonomik yönelim, siyasi olaylar, sosyal değişimler, ülkeler arası ticari ilişkiler gibi durumlardan da etkilenmektedir. Arzı ile talebi etkileyen tüm durumları temel ve teknik analiz yöntemlerinde kullanarak, yatırım işlemlerinizde ki başarılarınızı fiyatlar yönünden artırabilirsiniz.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder